> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Den modsatte side af papiret er udtværet
43AS-04C

Den modsatte side af papiret er udtværet

En mulig årsag kan være, at der ikke bruges korrekt papir, eller at fikseringsenheden er beskidt. Tjek følgende.

Har du lagt papir i, der er mindre end størrelsen af udskrivningsdata?

Kontroller, at papirformatet passer med størrelsen af udskrivningsdata.

Har du renset fikseringsenheden?

Rens fikseringsenheden.  

Forekommer der smuds på udskrifterne, når du udfører kontinuerlig udskrivning? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Dette fænomen kan opstå, når du kontinuerligt udskriver job, der indeholder mange billeder med halvtoner*. Skift indstillinger for <Rengør fikseringsenhed automatisk> eller <Rengør fiks.enh. regelmæssigt>. Ved at indstille <Rengør fikseringsenhed automatisk> kan du konfigurere automatisk rengøring af fikseringsenheden for at forhindre smuds. Hvis du indstiller <Rengør fiks.enh. regelmæssigt> til et højere niveau, vil der oftere blive udført regelmæssig rengøring.  
*Halvtoner, der er brugt til tabelceller, grafer, baggrunde i præsentationsmaterialer, fotografier etc.
BEMÆRK
Hver gang der udføres rengøring via <Rengør fikseringsenhed automatisk>, vil der blive udskrevet et ark papir.
Hvis du indstiller <Rengør fiks.enh. regelmæssigt> til et højere niveau, vil udskrivningshastigheden blive langsommere.
Hvis symptomet ikke forbedres efter ændring af indstillingen for <Rengør fiks.enh. regelmæssigt>, eller hvis du ikke ønsker at indstille <Rengør fikseringsenhed automatisk>, skal du udføre <Rengør af fikseringsenhed (reducer pletter på bagsiden af papiret)>.  
BEMÆRK
Denne handling vil være mere effektiv, hvis den udføres ca. en time efter færdiggørelse af den forrige udskrivningssession.