> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Der forekommer hvide pletter
43AS-049

Der forekommer hvide pletter

En mulig årsag kan være, at der ikke anvendes korrekt papir, eller at der er et problem med brugsmiljøet. Tjek følgende.

Bruger du papir, som har fået fugt?

Udskift med korrekt papir.  

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.

Er maskinen installeret i et miljø, hvor temperaturændringerne sker hurtigt og markant?

Hvis temperaturen ændrer sig markant i miljøet, hvor maskinen er installeret, vil der dannes kondens, som kan forårsage falmede eller udløbne billeder og tekst. Hvis <Fjern dug-tilstand> er indstillet til <Til>, vil kondens inde i maskinen blive fjernet. Fjernelsen af kondens kan udføres automatisk alt efter temperaturforandringen.  
VIGTIGT
Mens der fjernes kondens, kan udskrivningen ikke udføres korrekt, og der kan blive udskrevet tomt papir.
Hvis du indstiller til <Til>, skal du lade maskinen være tændt for at bevare effekten af fjernelse af kondens.
Hvis du bruger indstillingen <Til>, vil indstillingen for automatisk nedlukning blive deaktiveret.  

Opstår der tomme områder ved papirets forreste kant ved udførelse af 2-sidet udskrivning? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Ved udførelse af 2-sidet print på tyndt papir kan der komme et tomt område på bagsiden af papiret ved den forreste kant. I dette tilfælde kan indstilling af <Kor. fv.løs plet på pap. bag.> til <Til> måske løse problemet.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningskvaliteten blive påvirket.

Opstår der tomme områder ved papirets forreste kant? (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Ved udskrivning på tyndt papir kan der forekomme et tomt område ved papirets forreste kant. I dette tilfælde kan indstilling af <Korrigér farveløs plet> til <Til> måske løse problemet.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrifterne måske blive falmede.

Forekommer der uensartet udskrivningstæthed, så udskriften ligner et mønster af vanddråber?

Det kan løse problemet at indstille <Reducer vanddråbemønster> til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningskvaliteten blive påvirket.

Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?

Kontroller, hvor meget toner der er tilbage i tonerpatronerne, og udskift tonerpatronerne efter behov.  
Uanset det viste tonerniveau kan tonerpatronen have nået slutningen af sin levetid grundet maskinens miljøforhold og forringede materialer i patronen.