> Problemerne forsvinder ikke > Når et problem ikke kan løses
6SH0-06Y

Når et problem ikke kan løses

Kontakt din lokale Canon-forhandler eller Canon HelpDesk.
VIGTIGT
Prøv ikke at skille eller reparere maskinen selv
Hvis du adskiller eller reparerer maskinen selv, dækkes den muligvis ikke af garantien.

Når du kontakter Canon

Når du kontakter os, skal du have følgende oplysninger klar:
Produktnavn (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)
Navnet på den forhandler, hvor du købte maskinen
Oplysninger om problemet (hvad har du forsøgt, og hvad det resulterede i)
Serienummeret (står på etiketten bag på maskinen)
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
BEMÆRK
Kontrol af serienummeret fra kontrolpanelet
Vælg <Statusmonitor>  <Enhedsinformation>  <Serienummer>.