> Problemer med trådløs LAN-forbindelse > SSID for den trådløse router eller adgangspunktet, der skal bruges, vises ikke på listen over adgangspunkter
43AS-03L

SSID for den trådløse router eller adgangspunktet, der skal bruges, vises ikke på listen over adgangspunkter

En mulig årsag kan være, at SSID for den trådløse router eller adgangspunktet er forkerte eller ikke er offentlige. Tjek følgende.

Er SSID korrekt?

Kontroller, om SSID for den trådløse router eller adgangspunktet, som du noterede ned, er korrekt.  

Er maskinen korrekt forbundet til netværket?

Kontroller netværksforbindelsen. Hvis problemet fortsætter, også efter du har kontrolleret, at netværksforbindelsen er korrekt, skal du kontrollere sikkerhedsindstillingerne for den trådløse router eller adgangspunktet. Når maskinen ikke kan oprette forbindelse til det trådløse LAN

Har du kontrolleret indstillingerne for den trådløse router eller adgangspunktet?

Med aktiveret skjuletilstand*1 eller ANY-forbindelsesnægtelse*2 er det muligt, at SSID ikke vises. Konfigurer indstillingerne for trådløs LAN-forbindelse ved hjælp af manuel indtastning.  
*1En funktion, der deaktiverer automatisk detektion af den trådløse routers eller adgangspunktets SSID på andre enheder.
*2En funktion, hvor den trådløse router eller adgangspunktet nægter at oprette forbindelse, hvis SSID'et på enheden, der skal forbindes, er angivet til "ANY" eller er tom.
Kontroller, at der ikke er indstillet andre kanaler end Ch.1 til Ch.13. Når flere trådløse routere eller adgangspunkter anvendes, skal du forhindre radiofrekvensinterferens ved at indstille langt separerede kanaler som "router A: Ch.1, router B: Ch.6, router C: Ch.11."
BEMÆRK
Få flere oplysninger, om hvordan man kontrollerer eller konfigurerer kanalindstillingerne, i betjeningsvejledningerne til den trådløse router eller adgangspunktet eller ved at kontakte producenten.