> Problemer med fax/telefon > Automatisk skift mellem telefon og fax er ikke mulig
6SH0-03E

Automatisk skift mellem telefon og fax er ikke mulig

En mulig årsag kan være, at modtagetilstand eller modtageindstillingerne er forkerte, eller der kan være mangel på fri hukommelse. Tjek følgende.

Er maskinen konfigureret til automatisk skift mellem telefon og fax?

Kontroller, at modtagetilstanden er indstillet til <Fax/Tlf. (Autoskift)>, <Telefonsvarer> eller <Netkontakt>.  
Når indstillingen <Telefonsvarer> er valgt, skal du kontrollere, at der er tilsluttet en telefonsvarer til denne maskine, og at den er tændt og har en svarbesked, der er optaget korrekt.

Er mængden af fri hukommelse ved at være lav?

Udskriv, send eller slet de unødvendige data, der er gemt i hukommelsen.  

Er indstillingen af <Ringestarttid> for kort?

Hvis indstillingen af <Ringestarttid> er for kort, kan faxmodtagelsen måske ikke registreres, hvilket medfører, at den eksterne telefon ringer. Indstil <Ringestarttid>, så den er tilstrækkelig lang.  

Er telefonlinjens tilstand dårlig?

Hvis telefonlinjens tilstand er dårlig, skal du ændre indstillingen af <Startmodtagehastighed>.  

Understøtter den sendende maskine et faxidentifikationssignal (CNG-signal)?

Et indgående opkald fra en maskine, der ikke er i stand til at sende et faxidentifikationssignal, vil ikke skifte denne maskine til faxmodtagetilstand. Modtag faxen ved hjælp af manuel betjening.