> Problemer med fax/telefon > Kan ikke modtage fax
6SH0-039

Kan ikke modtage fax

En mulig årsag kan være forkert modtagetilstand eller forkerte modtageindstillinger. Tjek følgende.

Modtager du fax automatisk?

Kontroller, at modtagetilstanden er indstillet til <Fax/Tlf. (Autoskift)>, <Auto>, <Telefonsvarer> eller <Netkontakt>.  
Når indstillingen <Telefonsvarer> er valgt, skal du kontrollere, at der er tilsluttet en telefonsvarer til denne maskine, og at den er tændt og har en svarbesked, der er optaget korrekt.
Måske er hukommelsen ved at løbe tør for ledig plads. Udskriv, send eller slet unødvendig data, der er gemt i hukommelsen.  

Modtager du fax manuelt?

Kontroller, at modtagetilstanden er indstillet til <Manuel>.  
Før du lægger røret på, skal du vælge <Start modtag.> eller indtaste id-nummeret for fjernmodtagelse. Hvis du lægger håndsættet på først, afbrydes kommunikationen.

Bruger du en optisk fiberlinje til faxmodtagelse?

Maskinen fungerer med en analog linje. Hvis du bruger en optisk fiberlinje eller IP-telefonlinje, virker maskinen muligvis ikke korrekt, afhængigt af forbindelsesmiljøet og de tilsluttede enheder. I så fald skal du kontakte udbyderen af den optiske fiberlinje eller IP-telefonen.

Modtager du fax fra en faxinformationstjeneste?

Kontroller den aktuelle indstilling af <Vælg linjetype> for at sikre, at telefonlinjetypen er indstillet som tonelinje.  
Hvis den er indstillet som impulslinje, skal du angive destinationen ved at vælge knappen Tone på fanen <Indtast Modt.> og derefter angive destinationen. Hvis du angiver destinationen, efter du har valgt knappen Tone, vil der blive transmitteret tonesignaler, også selv om der anvendes en impulslinje.
Udfør modtagehandlingen ved at følge den talestyring, der leveres af faxinformationstjenesterne.