> Problemer med fax/telefon > Kan ikke sende faxer ved at angive destinationen i sendehistorikken
6SH0-037

Kan ikke sende faxer ved at angive destinationen i sendehistorikken

Historikvisning er ikke tilgængelig, når der ikke findes historikdata, eller hvis historikfunktionen er begrænset. Tjek følgende.

Har du slukket for maskinen?

Hvis maskinen slukkes, vil data med lagret historik blive slettet.

Har du indstillet <Begræns nye modtagere> til <Til>?

Hvis du indstiller den som <Til>, vil data med historik, der er blevet lagret før indstillingen <Til> blive slettet.

Har du indstillet <Begræns genafsendelse fra log> til <Til>?

Hvis du indstiller den til <Til>, kan du ikke angive destinationer fra historikken.