> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Det oppstår svarte flekker
6SHF-064

Det oppstår svarte flekker

Fikseringsenheten kan være skitten. Rengjør fikseringsenheten.