> Når du ikke kan skrive ut ordentlig
4520-07C

Når du ikke kan skrive ut ordentlig