> Når du ikke kan skrive ut ordentlig > Utskriftsresultatet er ikke tilfredsstillende > Baksiden av papiret har flekker
4520-07Y

Baksiden av papiret har flekker

En mulig årsak kan være at det er ikke brukt egnet papir eller at fikseringsenheten er skitten. Sjekk følgende.

Har du lagt inn papir som er mindre enn formatet som er angitt i utskriftsdataene?

Kontroller for å være sikker på at papirformat tilsvarer formatet i utskriftsdataene.

Har du rengjort fikseringsenheten?

Rengjør fikseringsenheten.  

Når du skrivet ut et halvtonebilde, som et fotografi, på et lite stykke tykt papir, oppstår det flekker på baksiden av papiret?

Endre innstillingen for <Fiks.forb. fra tungt, lite papir>. Å stille dette elementet inn til <På> kan løse problemet.  
MERK
Hvis du stiller den til <På>, vil utskriftshastigheten bli lavere.