> Meldinger og feilkoder > Tiltak for hver feilkode
4520-053

Tiltak for hver feilkode

Kontroller følgende for å finne mulige årsaker og løsninger for hver feilkode.
Hvis det oppstår en feil som når utskriften mislyktes eller når du ikke kan sende eller motta en faks eller skannet dokument, vises den tilhørende feilkoden på i en rapport eller på skjermbildet for jobbhistorikk, som et tresifret tall.
Hvordan du skriver ut en feilrapport og informasjonen i rapporten  
Detaljer om skjermbildet for jobbhistorikk  

Nr. 001 til nr. 099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

Nr. 401 til nr. 499

#401
#406
#408

Nr. 701 til nr. 799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

Nr. 801 til nr. 899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

Nr. 901 til nr. 999

#934
#995