> Fjerne fastkjørt papir > Om fastkjørt papir > Fastkjørt papir i hovedenheten
4520-09E

Fastkjørt papir i hovedenheten

Fjern det fastkjørte papiret i henhold til prosedyren som tilhører stedet der fastkjøringen har oppstått.
Mottaksbrett Papirstopp inne i maskinen eller på baksiden
Innvendig Papirstopp inne i maskinen eller på baksiden
Transportfører for dobbeltsidig utskrift Papirstopp i transportfører for dobbeltsidig utskrift
Sett bakfra Papirstopp inne i maskinen eller på baksiden

Papirstopp inne i maskinen eller på baksiden

Hvis det er vanskelig å fjerne papirstoppen, må du ikke prøve å fjerne papir med makt, men i stedet gå videre til neste trinn.
1
Åpne frontdekslet.
2
Fjern tonerkassetten.
3
Hold i den grønne knotten på forsiden og løft transportføreren.
Hold fast i transportføreren inntil den føres tilbake til utgangsposisjonen i trinn 5.
4
Dra ut papiret forsiktig.
5
Før transportføreren varsomt tilbake på plass.
6
Hold i den grønne knotten på baksiden og løft transportføreren.
Hold fast i transportføreren inntil den føres tilbake til utgangsposisjonen i trinn 8.
7
Dra ut papiret forsiktig.
Trekk ut papiret så flatt som mulig for å forhindre at ufestet toner faller av.
8
Før transportføreren varsomt tilbake på plass.
9
Åpne bakdekslet.
10
Dra ut papiret forsiktig.
Finn ut hvordan du lettest kan trekke ut det fastkjørte papiret og prøv den måten først.
Trekk ut papiret så flatt som mulig for å forhindre at ufestet toner faller av.
11
Lukk bakdekselet.
12
Sett tonerkassetten inn.
Sørg for at du skyver kassetten helt til den stopper.
13
Lukk frontdekselet.
MERK
Hvis meldingen fremdeles vises
Papir kan sitte fast på andre steder. Kontroller andre steder og fjern eventuelle papirstopper. Hvis meldingen vises fremdeles, må du kontrollere om frontdekselet er forsvarlig lukket.

Papirstopp i transportfører for dobbeltsidig utskrift

Hvis det ikke er enkelt å fjerne papiret som har satt seg fast, må det ikke trekkes ut med makt. Gå i stedet til fremgangsmåten for et annet sted med papirstopp som angis av meldingen.
1
Trekk papirskuffen ut inntil den stopper, og fjern den ved å løfte forsiden.
2
Trykk på den grønne knotten og senk transportfører for dobbeltsidig utskrift.
3
Dra ut papiret forsiktig.
4
Sett transportfører for dobbeltsidig utskrift tilbake på plass.
Lukk føreren helt inntil den klikker på plass.
5
Sett inn papirskuffen.
6
Velg <Ja> når meldingen <Er alt fastkjørt papir fjernet?> viser på skjermen.
MERK
Hvis meldingen fremdeles vises
Papir kan sitte fast på andre steder. Kontroller andre steder og fjern eventuelle papirstopper.