> Fjerne fastkjørt papir > Om fastkjørt papir > Fastkjørt papir i en papirkilde
4520-09F

Fastkjørt papir i en papirkilde

Fjern det fastkjørte papiret i henhold til prosedyren som tilhører stedet der fastkjøringen har oppstått.
Flerfunksjonsskuff Papirstopp i flerfunksjonsskuffen
Papirskuff Fastkjørt papir i papirskuffen

Papirstopp i flerfunksjonsskuffen

Hvis det er papir i skuffen, fjerner du dette først. Hvis det ikke er enkelt å fjerne papiret som har satt seg fast, må det ikke trekkes ut med makt. Gå i stedet til fremgangsmåten for et annet sted med papirstopp som angis av meldingen.
1
Dra ut papiret forsiktig.
2
Legg i papir.  
3
Velg <Ja> når meldingen <Er alt fastkjørt papir fjernet?> viser på skjermen.
MERK
Hvis meldingen fremdeles vises
Papir kan sitte fast på andre steder. Kontroller andre steder og fjern eventuelle papirstopper.

Fastkjørt papir i papirskuffen

Hvis det ikke er enkelt å fjerne papiret som har satt seg fast, må det ikke trekkes ut med makt. Gå i stedet til fremgangsmåten for et annet sted med papirstopp som angis av meldingen.
1
Trekk ut papirskuffen til den stopper.
2
Dra ut papiret forsiktig.
Når den valgfrie papirmateren er montert, trekker du papiret forsiktig ut på samme måten.
3
Sett inn papirskuffen.
4
Velg <Ja> når meldingen <Er alt fastkjørt papir fjernet?> viser på skjermen.
MERK
Hvis meldingen fremdeles vises
Papir kan sitte fast på andre steder. Kontroller andre steder og fjern eventuelle papirstopper.