> Fjerne fastkjørt papir > Om fastkjørt papir > Fastkjørt papir i hovedenheten
4520-03A

Fastkjørt papir i hovedenheten

Fjern det fastkjørte papiret i henhold til prosedyren som tilhører stedet der fastkjøringen har oppstått.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Mottaksbrett/bakside Fastkjørt papir både på forsiden og baksiden (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)
Mottaksbrett/bakside Fastkjørt papir både på forsiden og baksiden (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Fastkjørt papir både på forsiden og baksiden (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Hvis det er vanskelig å fjerne papirstoppen, må du ikke prøve å fjerne papir med makt, men i stedet gå videre til neste trinn.
1
Dra ut papiret forsiktig.
2
Åpne bakdekslet.
3
Dra ut papiret forsiktig.
4
Løft dupleksenheten.
5
Dra ut papiret forsiktig.
6
Lukk bakdekselet.

Fastkjørt papir både på forsiden og baksiden (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Hvis det er vanskelig å fjerne papirstoppen, må du ikke prøve å fjerne papir med makt, men i stedet gå videre til neste trinn.
1
Dra ut papiret forsiktig.
2
Åpne bakdekslet.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
Dra ut papiret forsiktig.
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
Lukk bakdekselet.