> Paperitukosten poistaminen > Tietoja paperitukoksista > Paperitukokset paperilähteessä
43KJ-09S

Paperitukokset paperilähteessä

Poista paperitukos noudattamalla sen esiintymispaikkaa koskevia ohjeita.
Monikäyttötaso Paperitukokset monikäyttötasolla
Paperikasetti Paperitukokset paperikasetissa

Paperitukokset monikäyttötasolla

Jos alustalle on lisätty paperia, poista paperi ensin. Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Vedä paperi ulos varovasti.
2
Aseta paperi.  
3
Valitse <Kyllä>, kun näytössä näkyy ilmoitus <Onko kaikki juuttuneet paperit poistettu?>.
HUOMAUTUS
Jos ilmoitus näkyy edelleen
Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit.

Paperitukokset paperikasetissa

Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Vedä paperikasetti ulos.
TÄRKEÄÄ
Pidä paperikasetista kiinni molemmin käsin ja vedä se ulos varovasti. Muuten voit vahingoittaa paperikasettia pudottamalla sen, jos se liukuu ulos liian helposti.
2
Vedä paperi ulos varovasti.
Jos valinnainen kasettisyöttöyksikkö on asennettu, vedä paperi varovasti ulos samalla tavalla.
3
Aseta paperikasetti.
4
Valitse <Kyllä>, kun näytössä näkyy ilmoitus <Onko kaikki juuttuneet paperit poistettu?>.
HUOMAUTUS
Jos ilmoitus näkyy edelleen
Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit.