> Paperitukosten poistaminen > Tietoja paperitukoksista > Paperitukokset paperilähteessä
6SH6-012

Paperitukokset paperilähteessä

Poista paperitukos noudattamalla sen esiintymispaikkaa koskevia ohjeita.
Monikäyttötaso Paperitukokset monikäyttötasolla
Paperikasetti Paperitukokset paperikasetissa

Paperitukokset monikäyttötasolla

Jos alustalle on lisätty paperia, poista paperi ensin. Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Vedä paperi ulos varovasti.
2
Aseta paperi.  
3
Valitse <Kyllä>, kun näytössä näkyy ilmoitus <Onko kaikki juuttuneet paperit poistettu?>.
HUOMAUTUS
Jos ilmoitus näkyy edelleen
Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit.

Paperitukokset paperikasetissa

Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy.
2
Vedä paperi ulos varovasti.
Jos valinnainen syöttölaite on asennettu, vedä paperi varovasti ulos samalla tavalla.
3
Aseta paperikasetti.
4
Valitse <Kyllä>, kun näytössä näkyy ilmoitus <Onko kaikki juuttuneet paperit poistettu?>.
HUOMAUTUS
Jos ilmoitus näkyy edelleen
Paperi on voinut tukkeutua muissa sijainneissa. Tarkista muut sijainnit ja poista tukkeutuneet paperit.