> Paperitukosten poistaminen > Tietoja paperitukoksista > Paperitukokset paperilähteessä
6SH6-00U

Paperitukokset paperilähteessä

Poista paperitukos noudattamalla sen esiintymispaikkaa koskevia ohjeita.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Monikäyttötaso Paperitukokset monikäyttötasolla
Paperikasetti Paperitukokset paperikasetissa
Käsinsyöttöaukko Paperitukokset käsinsyöttöaukossa
Paperikasetti Paperitukokset paperikasetissa

Paperitukokset monikäyttötasolla

Jos alustalle on lisätty paperia, poista paperi ensin. Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Poista paperitukos monikäyttötasolta.
1
Vedä paperi ulos varovasti.
2
Sulje taso.
2
Poista paperitukos laitteen sisältä.
1
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy, ja irrota se samalla, kun nostat etupuolta.
2
Paina vihreää painiketta.
Paperinohjain laskeutuu alas.
3
Vedä paperi ulos varovasti.
3
Paina paperinohjain takaisin paikalleen.
Paina paperinohjainta, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4
Aseta paperikasetti.
Kun paperikasetti asetetaan, kun <Muistuta pap.as. tarkist.> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, vahvistusnäyttö tulee esiin.  
5
Valitse <Kyllä>, kun näytössä näkyy ilmoitus <Onko kaikki juuttuneet paperit poistettu?>.
Kun näytössä näytetään ohjeita luovutusalueen paperitukosta varten. Paperitukokset etu- ja takapuolella (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Paperitukokset käsinsyöttöaukossa

Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy, ja irrota se samalla, kun nostat etupuolta.
2
Irrota paperinohjain.
Pidä kiinni käsinsyöttöaukosta ja vedä paperinohjain ulos.
3
Vedä paperi ulos varovasti.
4
Paina paperinohjain varovasti suorassa sisään.
Työnnä paperinohjainta sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
5
Aseta paperikasetti.
Kun paperikasetti asetetaan, kun <Muistuta pap.as. tarkist.> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, vahvistusnäyttö tulee esiin.  
6
Valitse <Kyllä>, kun näytössä näkyy ilmoitus <Onko kaikki juuttuneet paperit poistettu?>.

Paperitukokset paperikasetissa

Jos tukkeutunutta paperia ei voi poistaa helposti, älä vedä sitä väkisin ulos vaan noudata ilmoituksen osoittaman paperitukoksen sijainnin mukaisia ohjeita.
1
Vedä paperikasettia ulos, kunnes se pysähtyy, ja irrota se samalla, kun nostat etupuolta.
2
Vedä paperi ulos varovasti.
Jos valinnainen kasettisyöttöyksikkö on asennettu, vedä paperi varovasti ulos samalla tavalla.
3
Aseta paperikasetti.
Kun paperikasetti asetetaan, kun <Muistuta pap.as. tarkist.> -asetukseksi on valittu <Kyllä>, vahvistusnäyttö tulee esiin.  
4
Valitse <Kyllä>, kun näytössä näkyy ilmoitus <Onko kaikki juuttuneet paperit poistettu?>.