> Åtgärda pappersstopp > Om pappersstopp > Pappersstopp i mataren
452U-05F

Pappersstopp i mataren

Gör på följande sätt för att ta bort originalet.
Om det finns original i mataren ska du först ta bort dessa. Gör sedan på följande sätt. Ta inte i för hårt när du ska ta bort papper som har fastnat. Gå vidare till nästa steg om det är svårt att få bort papperet.
1
Ta bort ett original som har fastnat från matarluckan.
1
Öppna matarluckan.
2
Dra ut originalet försiktigt.
3
Lyft upp originalfacket och dra försiktigt ut originalet.
4
Stäng matarluckan.
2
Ta bort originalet som har fastnat från undersidan av mataren.
1
Öppna mataren.
2
Dra ut originalet försiktigt.
3
Stäng mataren försiktigt.
3
Placera originalet igen.