> Åtgärda pappersstopp > Om pappersstopp
452U-05E

Om pappersstopp

När ett papper fastnar visas <Papper har fastnat.> på skärmen. Välj <Nästa> för att visa enkla lösningar.
Mer information om hur du avhjälper pappersstopp finns i följande avsnitt.
Matare Pappersstopp i mataren
Universalfack/papperslåda Pappersstopp i en papperskälla
Utmatningsfack Pappersstopp i huvudenheten
Invändigt Pappersstopp i huvudenheten
Transportguide för dubbelsidig utskrift Pappersstopp i huvudenheten
Baksidan Pappersstopp i huvudenheten
VIKTIGT!
Stäng inte av enheten när du tar bort pappersstopp
Om du stänger av enheten tas alla data bort som skrivits ut. Var extra försiktig när du tar emot faxdokument.
Om papper rivits sönder
Ta bort alla pappersbitar så att de inte fastnar i enheten.
Om pappersstopp inträffar upprepade gånger
Knacka pappersbunten mot en plan yta så att kanterna jämnas till innan du placerar bunten i enheten.
Kontrollera att papperet är lämpligt för enheten.  
Kontrollera att inga pappersbitar är kvar i enheten.
Ta inte i för hårt när du drar ut papper som har fastnat i enheten
Om du tar i för hårt kan delar skadas. Om papperet inte går att få ut kontaktar du närmaste Canon-återförsäljare eller Canons kundtjänst. När det inte går att lösa ett problem