> Meddelanden och felkoder > Åtgärder vid olika felkoder
452U-08U

Åtgärder vid olika felkoder

Kontrollera följande för att hitta möjliga orsaker och lösningar för respektive felkod.
Om ett fel inträffar, t.ex. om utskriften misslyckas eller om det inte går att skicka eller ta emot ett fax eller ett skannat original, visas felkoden i en rapport eller på skärmen med jobbloggar som en tresiffrig kod.
Information om hur du skriver ut en felrapport och information i rapporten  
Mer information om jobbloggskärmen  

#001 till #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 till #499

#401
#406
#408

#701 till #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 till #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 till #999

#934
#995