> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat > Det finns fläckar på baksidan av papperet
6SHK-04H

Det finns fläckar på baksidan av papperet

En möjlig orsak kan vara att papperet som används inte är lämpligt eller att fixeringsenheten är smutsig. Kontrollera följande.

Använder du papper som är mindre än storleken på utskriftsdata?

Kontrollera att pappersformatet överensstämmer med storleken på utskriftsdata.

Har du rengjort fixeringsenheten?

Rengör fixeringsenheten.  

Blir det fläckar på utskrifterna när du skriver ut kontinuerligt? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Det här fenomenet kan inträffa när du kontinuerligt skriver ut jobb som innehåller många rastrerade bilder*. Ändra inställningen för <Auto. rengöring av fixeringsenhet> eller <Rengör fix.enh. regelbundet>. Med <Auto. rengöring av fixeringsenhet> anger du att fixeringsenheten ska rengöras automatiskt för att förhindra fläckar. Om du anger <Rengör fix.enh. regelbundet> till en högre nivå görs den regelbundna rengöringen oftare.  
*Rastrering används för tabellceller, diagram, bakgrunder i presentationsmaterial, fotografier osv.
OBS!
Varje gång en rengöring utförs med <Auto. rengöring av fixeringsenhet> matas ett pappersark ut.
Om du anger <Rengör fix.enh. regelbundet> till en högre nivå kan utskriftshastigheten bli lägre.
Om fläckarna kvarstår efter att du har ändrat inställningen för <Rengör fix.enh. regelbundet>, eller om du inte vill ange <Auto. rengöring av fixeringsenhet>, använder du <Rengöring av fixeringsenheten (minska missfärgning på baksidan)>.  
OBS!
Den här funktionen är effektivare om den utförs inom en timme efter det senaste utskriftspasset.