> När du inte kan skriva ut på rätt sätt > Otillfredsställande utskriftsresultat
452U-03Y

Otillfredsställande utskriftsresultat

Om du får ett otillfredsställande utskriftsresultat kan du prova följande lösningar.
Smuts inuti enheten kan påverka utskriftsresultatet. Rengör först enheten.