> Paberiummistuste kõrvaldamine > Paberiummistused > Paber kiilub kinni põhiseadmes
43HY-09R

Paber kiilub kinni põhiseadmes

Eemaldage kinnikiilunud paber vastavalt juhistele, mis käsitlevad paberi kinnikiilumise kohta.
Väljastusalus Paberiummistus seadme sees või tagaküljel
Sisemus Paberiummistus seadme sees või tagaküljel
Dupleksne suunaja Paberiummistus dupleksse suunaja juures
Tagakülg Paberiummistus seadme sees või tagaküljel

Paberiummistus seadme sees või tagaküljel

Kui kinnikiilunud paberit ei õnnestu kergesti eemaldada, ärge üritage seda teha jõuga, vaid jätkake järgmise juhisega.
1
Avage esikaas.
2
Eemaldage toonerikassett.
3
Hoidke eesmist rohelist nuppu ja tõstke üles paberisuunaja.
Hoidke paberisuunajat, kuni asetate selle tagasi algasendisse punktis 5.
4
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
5
Asetage paberisuunaja õrnalt oma kohale tagasi.
6
Hoidke tagumist rohelist nuppu ja tõstke üles paberisuunaja.
Hoidke paberisuunajat, kuni asetate selle tagasi algasendisse punktis 8.
7
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
Tõmmake paber välja, hoides seda võimalikult tasaselt, et kinnitumata tooner maha ei pudeneks.
8
Asetage paberisuunaja õrnalt oma kohale tagasi.
9
Avage tagakaas.
10
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
Uurige, kustkaudu on kinnikiilunud paberit kergem välja tõmmata, ja proovige kõigepealt seda moodust.
Tõmmake paber välja, hoides seda võimalikult tasaselt, et kinnitumata tooner maha ei pudeneks.
11
Sulgege tagakaas.
12
Paigaldage toonerikassett.
Suruge toonerikassett lõpuni sisse.
13
Sulgege esikaas.
MÄRKUS
Kui teadet kuvatakse ikka
Paberiummistus võib olla muus kohas. Kontrollige muid kohti ja vajadusel eemaldage kinnikiilunud paber. Kui teadet kuvatakse ikka, kontrollige, et esikaas oleks korralikult suletud.

Paberiummistus dupleksse suunaja juures

Kui kinnikiilunud paberit ei õnnestu kergesti eemaldada, siis ärge tõmmake seda jõuga, vaid jätkake paberiummistuse kõrvaldamisega teises asukohas vastavalt teatele.
1
Tõmmake paberisahtel välja.
TÄHTIS
Hoidke paberisahtlist mõlema käega kinni ja tõmmake see ettevaatlikult välja. Muidu võib paberisahtel kahjustada saada, kui see libiseb liiga kiiresti välja ja kukub maha.
2
Vajutage rohelist nuppu ja vajutage dupleksne suunaja alla.
3
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
4
Viige dupleksne suunaja endisesse asendisse tagasi.
Sulgege suunaja täielikult, kuni kuulete klõpsatust.
5
Paigaldage paberisahtel.
6
Kui ekraanil kuvatakse teade <Kas kogu ummistunud paber on eemaldatud?>, valige <Jah>.
MÄRKUS
Kui teadet kuvatakse ikka
Paberiummistus võib olla muus kohas. Kontrollige muid kohti ja vajadusel eemaldage kinnikiilunud paber.