> Paberiummistuste kõrvaldamine > Paberiummistused > Paber kiilub kinni paberiallikas
43HY-097

Paber kiilub kinni paberiallikas

Eemaldage kinnikiilunud paber vastavalt juhistele, mis käsitlevad paberi kinnikiilumise kohta.
Käsitsisööduava Paber kiilub kinni käsitsisööduavas
Paberisahtel Paber kiilub kinni paberisahtlis

Paber kiilub kinni käsitsisööduavas

Kui kinnikiilunud paberit ei õnnestu kergesti eemaldada, siis ärge tõmmake seda jõuga, vaid jätkake paberiummistuse kõrvaldamisega teises asukohas vastavalt teatele.
1
Tõmmake paberisahtel lõpuni välja ja eemaldage see, tõstes esikülge.
2
Eemaldage veojuhik.
Hoidke käsitsisööduava allosast kinni ja tõmmake veojuhik välja.
3
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
4
Pange veojuhik ettevaatlikult otse sisse.
Lükake veojuhik tugevalt tagasi sisse, kuni see kohale klõpsatab.
5
Paigaldage paberisahtel.
Kui paberisahtli sisestamisel on <Paberisead. kontr. märguanne> seatud olekusse <Sees>, kuvatakse kinnituskuva.  
6
Kui ekraanil kuvatakse teade <Kas kogu ummistunud paber on eemaldatud?>, valige <Jah>.

Paber kiilub kinni paberisahtlis

Kui kinnikiilunud paberit ei õnnestu kergesti eemaldada, siis ärge tõmmake seda jõuga, vaid jätkake paberiummistuse kõrvaldamisega teises asukohas vastavalt teatele.
1
Tõmmake paberisahtel lõpuni välja ja eemaldage see, tõstes esikülge.
2
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
3
Paigaldage paberisahtel.
Kui paberisahtli sisestamisel on <Paberisead. kontr. märguanne> seatud olekusse <Sees>, kuvatakse kinnituskuva.  
4
Kui ekraanil kuvatakse teade <Kas kogu ummistunud paber on eemaldatud?>, valige <Jah>.