> Paberiummistuste likvideerimine > Paberiummistused > Paber kiilub kinni paberiallikas
43HY-03C

Paber kiilub kinni paberiallikas

Eemaldage kinnikiilunud paber vastavalt juhistele, mis käsitlevad paberi kinnikiilumise kohta.
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Universaalalus Paberi kiilub kinni universaalses paberialuses
Paberisahtel Paber kiilub kinni paberisahtlis
Käsitsisööduava Paber kiilub kinni käsitsisööduavas
Paberisahtel Paber kiilub kinni paberisahtlis

Paberi kiilub kinni universaalses paberialuses

Kui alusele on asetatud paber, eemaldage see. Kui kinnikiilunud paberit ei saa kergesti eemaldada, siis ärge seda jõuga tõmmake ning jätkake paberiummistuse kõrvaldamisega teises asukohas vastavalt teatele.
1
Eemaldage kinnikiilunud paber universaalaluselt.
1
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
2
Sulgege salv.
2
Eemaldage printerist kinnikiilunud paber.
1
Tõmmake paberisahtel välja, kuni see peatub, ja eemaldage see, tõstes esikülge.
2
Vajutage rohelist nuppu.
Veojuhik langeb.
3
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
3
Lükake veojuhik tagasi sisse.
Vajutage tugevalt veojuhikut, kuni see kohale klõpsatab.
4
Paigaldage paberisahtel.
Kui paberisahtli sisestamisel on <Paberisead. kontr. märguanne> seatud olekusse <Sees>, kuvatakse kinnituskuva.  
5
Kui ekraanil kuvatakse teade <Kas kogu ummistunud paber on eemaldatud?>, valige <Jah>.
Kui ekraanile ilmuvad väljastusalal tekkinud paberiummistuse kõrvaldamise juhised. Paber kiilub kinni printeri esi- ja tagaküljel (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Paber kiilub kinni käsitsisööduavas

Kui kinnikiilunud paberit ei saa kergesti eemaldada, siis ärge tõmmake seda jõuga ning jätkake paberiummistuse kõrvaldamisega teises asukohas vastavalt teatele.
1
Tõmmake paberisahtel välja, kuni see peatub, ja eemaldage see, tõstes esikülge.
2
Eemaldage veojuhik.
Hoidke käsitsisööduava allosast kinni ja tõmmake veojuhik välja.
3
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
4
Pange veojuhik ettevaatlikult otse sisse.
Lükake veojuhik tugevalt tagasi sisse, kuni see kohale klõpsatab.
5
Paigaldage paberisahtel.
Kui paberisahtli sisestamisel on <Paberisead. kontr. märguanne> seatud olekusse <Sees>, kuvatakse kinnituskuva.  
6
Kui ekraanil kuvatakse teade <Kas kogu ummistunud paber on eemaldatud?>, valige <Jah>.

Paber kiilub kinni paberisahtlis

Kui kinnikiilunud paberit ei saa kergesti eemaldada, siis ärge tõmmake seda jõuga ning jätkake paberiummistuse kõrvaldamisega teises asukohas vastavalt teatele.
1
Tõmmake paberisahtel välja, kuni see peatub, ja eemaldage see, tõstes esikülge.
2
Tõmmake paber ettevaatlikult välja.
Kui on paigaldatud valikuline kassettsöötmismoodul, tõmmake paber ettevaatlikult välja samal viisil.
3
Paigaldage paberisahtel.
Kui paberisahtli sisestamisel on <Paberisead. kontr. märguanne> seatud olekusse <Sees>, kuvatakse kinnituskuva.  
4
Kui ekraanil kuvatakse teade <Kas kogu ummistunud paber on eemaldatud?>, valige <Jah>.