> Проблеми с изпращането на сканиран документ > Не можете да изпращате сканирани документи
439Y-0C2

Не можете да изпращате сканирани документи

Възможна причина може да е грешна настройка за изпращане или за сървър. Проверете следното.
Проблем с връзката между устройството и компютъра може да е друга възможна причина. Вижте също точките по-долу.

Настроен ли е имейл адресът на устройството?

Проверете дали имейл адресът е зададен правилно.  

Информацията за дестинацията зададена ли е правилно?

Проверете дали информацията за дестинацията е зададена правилно.  

От компютъра може ли да се изпрати имейл?

Проверете дали можете да изпратите имейл чрез същия пощенски сървър като този за устройството.

Настройките за изпращане на имейли зададени ли са правилно?

Проверете основните настройки за изпращане на имейл.  
Използвайте Отдалечен потребителски интерфейс, за да конфигурирате подробни настройки за POP удостоверяване преди изпращане или за кодирана комуникация.  

Правилни ли настройките на SMTP сървъра или DNS сървъра?

Ако не може да се изпрати имейл, проверете дали SMTP сървърът или DNS сървърът са зададени правилно.

Информацията за сървъра, като например паролата, зададена ли е правилно?

Проверете дали паролата за вход и други елементи с информацията за сървъра са регистрирани правилно.

Размерът на данните на прикачени файлове не е ли твърде голям?

Намалете размера на данните на файловете, за да изпратите чрез имейл.  

Настройките за изпращане на SMB зададени ли са правилно?

Проверете настройките за изпращане на SMB.
ЗАБЕЛЕЖКА
Може да са необходими допълнителни настройки, в зависимост от мрежата, която използвате. За повече информация се свържете с интернет доставчика или мрежовия си администратор.
За да разрешите TLS за изпращане на имейли.  
За да промените номерата на портове.