> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > В празните места се появяват остатъчни изображения
439Y-06S

В празните места се появяват остатъчни изображения

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или количеството, оставащо в тонер касетите, да се изчерпва. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.

Забелязват ли се фантомни изображения на същите страници?

Променете настройката за <Режим за висока влажност>. Задаването на <Вкл.> може да реши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете на <Вкл.>, наситеността на печат може да варира според влажността на околната среда.

Появяват ли се остатъчни изображения, когато отпечатвате на голям формат хартия след отпечатване на малък формат хартия?

Променете настройката за <Кор. изм. пор. пр. 1>. Задаването на <Вкл.> може да реши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, скоростта на печат може да се забави.

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата. Сменете тонер касетата.