> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Разпечатките са сивкави
439Y-070

Разпечатките са сивкави

Възможна причина може да е, че има проблем с оригинала или работната среда. Проверете следното.

Оригиналът с цветен фон ли е, замърсен ли е, или може би копирате оригинал, като например вестник, който е отпечатан върху тънка хартия, вследствие на което прозират текст или изображения от обратната страна?

Проверете оригинала и задайте наситеността на правилната настройка.  

Белият фон става ли тъмен?

Сменете настройката <Плътност на фона>. Промяната на настройката <Настройване (Ръчно)> може да реши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
В зависимост от цвета на оригинала може да бъдат засегнати и части, различни от фона.

Монтажната среда на устройството подходяща ли е?

Инсталирайте устройството на подходящо място.  
Съхранявайте тонер касетата на подходящо място за съхранение за два до три часа и след това опитайте да отпечатате отново. Това може да реши проблема. Ако това не реши проблема, сменете тонер касетата.