> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Върху обратната страна на хартията се забелязва зацапване
439Y-073

Върху обратната страна на хартията се забелязва зацапване

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или фиксиращият модул е зацапан. Проверете следното.

Форматът на заредената хартия по-малък ли е от този на данните за печат?

Уверете се, че форматът на заредената хартия отговаря на формата на данните за печат.

Почистихте ли фиксиращия модул?

Почистете фиксиращия модул.