> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Появяват се бели петна
439Y-071

Появяват се бели петна

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или да има проблем с работната среда. Проверете следното.

Хартията, която използвате, абсорбирала ли е влага?

Заменете я с подходяща хартия.  

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.

Появява ли се празнина в центъра на тъмни текстове или линии?

Променете настройката за <Режим за висока влажност>. Задаването на <Вкл.> може да реши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете на <Вкл.>, наситеността на печат може да варира според влажността на околната среда.

Монтажната среда на устройството търпи ли резки и значителни промени в температурата?

При резки промени в температурата на работната среда на устройството е възможно да се образува конденз, който може да доведе до избледняване или „прокапване“ на изображенията и текста. Ако сте задали настройката <Режим за премахване на конденза> като <Вкл.>, кондензът във вътрешността на устройството ще бъде премахнат. Възможно е процедурата за премахване на конденз да се изпълни автоматично вследствие промяна на температурата.  
ВАЖНО!
Докато се изпълнява процедурата по премахване на конденза, е възможно печатането да не функционира правилно и в резултат да се изведат празни листи.
Ако изберете <Вкл.>, ще се наложи да оставите устройството включено, за да се задържи ефектът на премахване на конденза.
Ако зададете на <Вкл.>, настройките на Автоматичен режим на изключване се деактивират.  

Работната среда на устройството с висока влажност ли е?

Променете настройката за <Режим за висока влажност>. Задаването на <Вкл.> може да реши проблема.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете на <Вкл.>, наситеността на печат може да варира според влажността на околната среда.

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата. Сменете тонер касетата.