> การนำกระดาษที่ติดออก > เกี่ยวกับกระดาษติด > กระดาษติดในตัวเครื่อง
453J-05H

กระดาษติดในตัวเครื่อง

นำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาตามขั้นตอนที่ตรงกับตำแหน่งที่กระดาษติด
ถาดรับกระดาษ กระดาษติดภายในเครื่องหรือในด้านหลัง
ด้านใน กระดาษติดภายในเครื่องหรือในด้านหลัง
อุปกรณ์นำส่งกระดาษสองทิศทาง กระดาษติดอยู่ที่อุปกรณ์นำส่งกระดาษสองทิศทาง
ด้านหลัง กระดาษติดภายในเครื่องหรือในด้านหลัง

กระดาษติดภายในเครื่องหรือในด้านหลัง

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกมาได้โดยง่าย อย่าพยายามใช้แรงฝืนดึงกระดาษที่ติดออกมา แต่ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
1
เปิดฝาด้านหน้า
2
ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
3
จับที่ปุ่มสีเขียวด้านหน้า แล้วยกอุปกรณ์นำส่งกระดาษขึ้น
จับอุปกรณ์นำส่งกระดาษค้างไว้ จนกว่าจะวางกลับสู่ตำแหน่งเดิมในขั้นตอนที่ 5
4
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
5
ค่อยๆ วางอุปกรณ์นำส่งกระดาษกลับเข้าที่
6
จับที่ปุ่มสีเขียวด้านหลัง แล้วยกอุปกรณ์นำส่งกระดาษขึ้น
จับอุปกรณ์นำส่งกระดาษค้างไว้ จนกว่าจะวางกลับสู่ตำแหน่งเดิมในขั้นตอนที่ 8
7
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
ดึงกระดาษออกมาตามแนวนอนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อป้องกันหมึกที่ยังไม่แห้งดีหยดใส่
8
ค่อยๆ วางอุปกรณ์นำส่งกระดาษกลับเข้าที่
9
เปิดฝาหลัง
10
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
กำหนดว่าคุณสามารถดึงกระดาษติดค้างออกตามทิศทางใดได้ง่าย และลองใช้ทิศทางนั้นก่อน
ดึงกระดาษออกมาตามแนวนอนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อป้องกันหมึกที่ยังไม่แห้งดีหยดใส่
11
ปิดฝาหลัง
12
ติดตั้งตลับหมึก
ต้องแน่ใจว่าได้กดตลับหมึกเข้าไปจนสุด
13
ปิดฝาด้านหน้า
หมายเหตุ
เมื่อข้อความยังคงปรากฏอยู่
อาจมีกระดาษติดอยู่ที่อื่น ให้ตรวจสอบตำแหน่งอื่นๆ แล้วนำกระดาษที่ติดอยู่ออกมา หากมี ถ้าข้อความยังคงปรากฏอยู่ ให้ตรวจสอบว่าฝาหน้าปิดสนิทหรือไม่

กระดาษติดอยู่ที่อุปกรณ์นำส่งกระดาษสองทิศทาง

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกได้ง่าย อย่าใช้แรงดึงกระดาษที่ติดออก แต่ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับตำแหน่งอื่นที่มีกระดาษติดตามข้อความที่แสดงไว้
1
ดึงถาดใส่กระดาษออกมา
ข้อสำคัญ
ต้องแน่ใจว่าจับถาดใส่กระดาษไว้ด้วยมือทั้งสองข้าง และค่อยๆ ดึงออกมา มิฉะนั้น คุณอาจได้รับอันตรายจากการที่ถาดใส่กระดาษหล่นใส่ หากถาดนั้นสามารถเลื่อนออกมาได้ง่ายๆ
2
กดปุ่มสีเขียวและดึงอุปกรณ์นำส่งกระดาษสองทิศทางลง
3
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
4
ใส่อุปกรณ์นำส่งกระดาษสองทิศทางกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม
ปิดอุปกรณ์นำส่งกระดาษจนเข้าที่
5
ตั้งค่าถาดใส่กระดาษ
6
เลือก <ใช่> เมื่อข้อความ <นำกระดาษที่ติดออกทั้งหมดแล้วหรือไม่> ปรากฏบนหน้าจอ
หมายเหตุ
เมื่อข้อความยังคงปรากฏอยู่
อาจมีกระดาษติดอยู่ที่อื่น ให้ตรวจสอบตำแหน่งอื่นๆ แล้วนำกระดาษที่ติดอยู่ออกมา หากมี