> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > บาร์โค้ดที่พิมพ์ไม่สามารถอ่านค่าได้
453J-074

บาร์โค้ดที่พิมพ์ไม่สามารถอ่านค่าได้

มีความเป็นไปได้ว่าบาร์โค้ดขนาดเล็กหรือบาร์โค้ดที่มีเส้นหนาไม่สามารถอ่านค่าได้
ให้ขยายขนาดบาร์โค้ด
ถ้าทิศทางของเส้นในบาร์โค้ดทำแนวตั้งฉากกับทิศทางของกระดาษที่พิมพ์ออกมา ให้หมุนภาพ 90 องศาเพื่อทำให้เส้นบาร์โค้ดขนานไปกับทิศทางของกระดาษ
หากยังเกิดปัญหาอยู่แม้จะดำเนินการข้างต้นแล้วก็ตาม ให้เปลี่ยนโหมดโดยใช้ [โหมดการปรับบาร์โค้ด] ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ คุณอาจเห็นผลน้อยที่สุดด้วย [โหมด 1] และเห็นผลดีที่สุดด้วย [โหมด 5] ให้ลองปรับแก้โดยเริ่มต้นด้วย [โหมด 1]
แท็บ [การจัดชุด]  [การตั้งค่าขั้นสูง]  [โหมดการปรับบาร์โค้ด]  เลือกโหมด
หมายเหตุ
ถ้าเห็นผลดีขึ้น ความเข้มของงานพิมพ์อาจจางลง
[โหมดการปรับบาร์โค้ด] อาจไม่แสดงผล ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงผล โปรดดูที่คู่มือสำหรับไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์คู่มือออนไลน์
ถ้ามีการระบุ [โหมดการปรับบาร์โค้ด] การตั้งค่า <แก้ไขรูปภาพไม่ชัด> จะปิดใช้งาน นอกจากนั้น การระบุ [โหมด 4] หรือ [โหมด 5] จะส่งผลให้การพิมพ์ช้าลง