> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ
453J-06K

ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ

หากผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ ลองใช้วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้ต่อไปนี้
สิ่งสกปรกภายในเครื่องอาจกระทบต่อผลลัพธ์ในการพิมพ์ ให้ดูแลและทำความสะอาดเครื่องดูก่อน