> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > อีกด้านหนึ่งของกระดาษเกิดรอยเปื้อน
453J-073

อีกด้านหนึ่งของกระดาษเกิดรอยเปื้อน

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรืออุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์สกปรก ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใส่กระดาษที่เล็กกว่าขนาดของข้อมูลการพิมพ์หรือไม่

ตรวจดูให้แน่ใจว่าขนาดกระดาษตรงกับขนาดของข้อมูลการพิมพ์

คุณทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์แล้วหรือไม่

ทำความสะอาดอุปกรณ์กำหนดหมึกพิมพ์