> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > กระดาษยับหรือม้วนงอ > กระดาษยับ
453J-04F

กระดาษยับ

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะใส่กระดาษไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

ใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่

ถ้าไม่ได้ใส่กระดาษไว้ใต้เครื่องหมายจำกัดจำนวนหรือใส่เอียง กระดาษอาจยับได้  

คุณใช้กระดาษที่ดูดซับความชื้นไว้ใช่หรือไม่

เปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม  

ปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อพิมพ์บนกระดาษธรรมดาหรือกระดาษเนื้อบางหรือไม่ (MF746Cx)

เปลี่ยนการตั้งค่าของ <การแก้ไขกระดาษยับ> คุณอาจเห็นผลดีขึ้นด้วย <โหมด 2> มากกว่า <โหมด 1> ในขั้นแรกให้ลองใช้ <โหมด 1>  
หมายเหตุ
การตั้งค่าเพื่อให้มีผลดีขึ้นมากกว่าอาจทำให้งานพิมพ์ซีดจางหรือความเร็วในการพิมพ์ช้าลง

ปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อพิมพ์บนซองจดหมายและกระดาษเนื้อบางหรือไม่ (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

เปลี่ยนการตั้งค่าของ <การแก้ไขกระดาษยับ> <โหมด 1> มีผลสำหรับซองจดหมาย <โหมด 2> ให้ผลการปรับปรุงที่มากขึ้น และมีผลสำหรับซองจดหมายและกระดาษเนื้อบาง ในขั้นแรกให้ลองใช้ <โหมด 1>  
หมายเหตุ
เมื่อระบุ <โหมด 1> หรือ <โหมด 2> ภาพที่พิมพ์อาจเบลอ

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม