> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > กระดาษยับหรือม้วนงอ
453J-04E

กระดาษยับหรือม้วนงอ

หากกระดาษยับหรือม้วนงอ ลองใช้วิธีแก้ไขต่อไปนี้