> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > กระดาษยับหรือม้วนงอ > กระดาษม้วน
453J-04H

กระดาษม้วน

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม ระบุการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษให้ถูกต้องด้วย
เปลี่ยนการตั้งค่าของ <การแก้ไขกระดาษม้วน> คุณอาจเห็นผลดีขึ้นด้วย <โหมด 2> มากกว่า <โหมด 1> ในขั้นแรกให้ลองใช้ <โหมด 1>  
หมายเหตุ
การตั้งค่าเพื่อให้มีผลดีขึ้นมากกว่าอาจทำให้งานพิมพ์ซีดจางหรือความเร็วในการพิมพ์ช้าลง
ใส่กระดาษอีกครั้งโดยเปลี่ยนด้านที่พิมพ์ (ด้านหน้า/ด้านหลัง)
ข้อสำคัญ
ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นได้ยาก อาการของปัญหาอาจแย่ลงขึ้นอยู่กับกระดาษ หากเกิดปัญหานี้ขึ้น ให้เปลี่ยนด้านที่พิมพ์บนด้านหลังกลับไปเป็นด้านก่อนหน้านั้น

คุณใช้กระดาษที่ดูดซับความชื้นไว้ใช่หรือไม่

เปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม  
เปลี่ยนการตั้งค่าของ <ประเภทกระดาษ> เป็นการตั้งค่าของกระดาษที่บางกว่า ตัวอย่างเช่น ถ้าการตั้งค่าปัจจุบันคือ <ธรรมดา 1> ให้เปลี่ยนเป็น <บาง 1>
เปลี่ยนการตั้งค่าของ <การแก้ไขกระดาษม้วน> คุณอาจเห็นผลดีขึ้นด้วย <โหมด 2> มากกว่า <โหมด 1> ในขั้นแรกให้ลองใช้ <โหมด 1>  
หมายเหตุ
การตั้งค่าเพื่อให้มีผลดีขึ้นมากกว่าอาจทำให้งานพิมพ์ซีดจางหรือความเร็วในการพิมพ์ช้าลง

คุณใช้งานเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรือไม่ (MF746Cx)

การตั้งค่า <ลดคราบการเกาะติดของหมึก 2> เป็น <โหมด 1> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <โหมด 1> งานพิมพ์อาจซีดจาง