> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง > ไม่ได้ป้อนกระดาษ/ป้อนเข้าพร้อมกันสองแผ่นขึ้นไป
453J-04L

ไม่ได้ป้อนกระดาษ/ป้อนเข้าพร้อมกันสองแผ่นขึ้นไป

ใส่กระดาษให้ถูกต้อง
คลี่ปึกกระดาษให้ทั่วเพื่อให้แผ่นกระดาษไม่เกาะติดกัน
ตรวจสอบว่าใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่  
ตรวจสอบว่าจำนวนแผ่นกระดาษที่โหลดเหมาะสมหรือไม่และใช้กระดาษเหมาะสมหรือไม่
ตรวจสอบว่าโหลดกระดาษผสมกันหลายขนาดและหลายประเภทพร้อมกันหรือไม่
อาจมีบางกรณีที่กระดาษไม่ได้ถูกใส่อย่างถูกต้องเนื่องจากมีความหนา หากเป็นเช่นนี้ ให้กลับแนวของกระดาษ หรือพลิกกระดาษ