> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง
453J-04J

ป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง

หากป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง ลองใช้วิธีแก้ไขต่อไปนี้