> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง > งานพิมพ์เอียง
453J-04K

งานพิมพ์เอียง

หากตัวกั้นกระดาษหลวมหรือแน่นเกินไป งานพิมพ์จะเอียง เลื่อนตัวกั้นกระดาษให้ตรงกับขอบของกระดาษ