> Masalah dengan Sambungan USB > Cara untuk Menyemak Sambungan Menggunakan Pengurus Peranti dan Cara Mengatasi Ralat
441S-069

Cara untuk Menyemak Sambungan Menggunakan Pengurus Peranti dan Cara Mengatasi Ralat

Tentang cara untuk mengesahkan sama ada mesin telah dikenal pasti dengan betul oleh sambungan USB dan cara untuk mengatasi apabila ia tidak, semak yang berikut.
NOTA
Imej skrin dan prosedur ditunjukkan di bawah mungkin sedikit berbeza daripada sistem anda bergantung kepada faktor yang berikut.
OS anda dan tetapan semasanya
Model mesin anda dan tetapan semasanya, versi perisian tegar, pilihan dipasang
Pemacu yang anda gunakan dan versinya

Menggunakan Pengurus Peranti untuk Menyemak Sambungan Mesin

1
Paparkan [Pengurus Peranti].
Windows 7
[Mula] pilih [Panel Kawalan] [Sistem dan Keselamatan] [Pengurus Peranti].
Windows 8
Klik kanan pada sudut bawah kiri pada skrin pilih [Pengurus Peranti].
Windows 8.1
Klik kanan [Mula] pilih [Pengurus Peranti].
Windows 10
Klik kanan [] pilih [Pengurus Peranti].
2
Buka [Universal Serial Bus controllers] dan semak [USB Printing Support] yang dipaparkan.
Apabila tanda "!" atau "?" dipaparkan pada Pengurus Peranti
Apabila [USB Printing Support] dan item lain yang berkaitan tidak dipaparkan dalam Pengurus Peranti
3
Semak sama ada [USB Printing Support] telah digunakan untuk sambungan mesin ini.
1
Klik kanan [USB Printing Support] dan klik [Properties].
2
Pilih [Bus relations] dalam tab [Details].
3
Semak sama ada nama model mesin ini dipaparkan.
NOTA
Anda juga boleh menyemak nama port.

Cara Mengatasi [Other Devices]/[Unknown device]

1
Buka [Other Devices] dan klik kanan nama model mesin klik [Uninstall].
NOTA
Apabila nama model mesin tidak dipaparkan dan [Unknown device] dipaparkan
Klik kanan [Unknown device] dan klik [Uninstall].
2
Klik [OK].
3
Putuskan sambungan kabel USB dan mulakan semula komputer dan mesin ini.
4
Sambung semula kabel USB.
5
Semak sama ada [USB Printing Support] dipaparkan dalam Pengurus Peranti.
Apabila [USB Printing Support] dipaparkan
Apabila [USB Printing Support] tidak dipaparkan

Cara untuk Mengatasi Apabila Tiada yang Dipaparkan

1
Putuskan sambungan kabel USB daripada kedua-dua komputer dan mesin ini.
2
Sambung semula kabel USB.
3
Semak sama ada [USB Printing Support] dipaparkan dalam Pengurus Peranti.
Apabila [USB Printing Support] dipaparkan
Apabila [USB Printing Support] tidak dipaparkan