> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά
54WK-06A

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά

Εάν το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά, δοκιμάστε τις παρακάτω πιθανές λύσεις.