> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά
54WK-05L

Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά