> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Το χαρτί είναι τσαλακωμένο ή καμπυλώνει > Το χαρτί καμπυλώνει
54WK-0CL

Το χαρτί καμπυλώνει

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί. Επιπλέον, καθορίστε σωστά τις ρυθμίσεις μεγέθους και τύπου χαρτιού.
Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Διόρθωση καμπύλωσης χαρτιού>. Εάν ορίσετε την επιλογή στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να είναι πιο αργή.
Τοποθετήστε ξανά το χαρτί αλλάζοντας την πλευρά εκτύπωσης (μπροστινή πλευρά/πίσω πλευρά).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Σε σπάνιες περιπτώσεις, το πρόβλημα ενδέχεται να επιδεινωθεί ανάλογα με το χαρτί. Εάν όντως συμβεί κάτι τέτοιο, αναιρέστε την αλλαγή πλευράς εκτύπωσης.

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;

Αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.
Αλλάξτε τη ρύθμιση της επιλογής <Τύπος Χαρτιού> σε ρύθμιση για πιο λεπτό χαρτί. Για παράδειγμα, εάν η τρέχουσα ρύθμιση είναι <Απλό 1>, αλλάξτε την σε <Λεπτό 1>.
Αλλάξτε τη ρύθμιση για την επιλογή <Διόρθωση καμπύλωσης χαρτιού>. Εάν ορίσετε την επιλογή στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η ταχύτητα εκτύπωσης μπορεί να είναι πιο αργή.