> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά
54WK-0C1

Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά