> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Το χαρτί δεν τροφοδοτείται σωστά > Το χαρτί δεν τροφοδοτείται/Δύο ή περισσότερα φύλλα τροφοδοτούνται μαζί
54WK-0CU

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται/Δύο ή περισσότερα φύλλα τροφοδοτούνται μαζί

Τοποθετήστε το χαρτί σωστά.
Ξεφυλλίστε προσεκτικά τη στοίβα χαρτιού, έτσι ώστε τα φύλλα χαρτιού να μην κολλάνε μεταξύ τους.
Ελέγξτε εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.
Ελέγξτε εάν ο αριθμός φύλλων του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί είναι κατάλληλος και εάν χρησιμοποιείται το κατάλληλο χαρτί.
Ελέγξτε εάν έχουν τοποθετηθεί μαζί ανάμικτα μεγέθη και τύποι χαρτιού.
Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες το χαρτί δεν τοποθετείται σωστά ανάλογα με το πάχος του. Εάν συμβεί αυτό, αλλάξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού ή αναποδογυρίστε το χαρτί.