> Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών > Πληροφορίες σχετικά με τις εμπλοκές χαρτιού > Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα
54WK-080

Εμπλοκές χαρτιού στην κύρια μονάδα

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί ανάλογα με τη διαδικασία που ταιριάζει στο σημείο εμπλοκής του χαρτιού.
Δίσκος εξόδου Εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής ή στην πίσω όψη
Εσωτερικό Εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής ή στην πίσω όψη
Οδηγός αμφίδρομης μεταφοράς Εμπλοκή χαρτιού στον οδηγό αμφίδρομης μεταφοράς
Πίσω όψη Εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής ή στην πίσω όψη

Εμπλοκή χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής ή στην πίσω όψη

Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα το μπλοκαρισμένο χαρτί, μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε με τη βία αλλά προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
1
Ανοίξτε το εμπρός κάλυμμα.
2
Αφαιρέστε την κασέτα γραφίτη.
3
Κρατήστε την μπροστινή πράσινη γλωσσίδα και ανασηκώστε τον οδηγό μεταφοράς.
Συνεχίστε να κρατάτε τον οδηγό μεταφοράς έως ότου τον επαναφέρετε στην αρχική θέση που αναφέρεται στο βήμα 5.
4
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
5
Επαναφέρετε προσεκτικά τον οδηγό μεταφοράς στη θέση του.
6
Κρατήστε την πίσω πράσινη γλωσσίδα και ανασηκώστε τον οδηγό μεταφοράς.
Συνεχίστε να κρατάτε τον οδηγό μεταφοράς έως ότου τον επαναφέρετε στην αρχική θέση που αναφέρεται στο βήμα 8.
7
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Τραβήξτε το χαρτί όσο το δυνατόν πιο ίσια για την αποφυγή πτώσης ρευστού γραφίτη.
8
Επαναφέρετε προσεκτικά τον οδηγό μεταφοράς στη θέση του.
9
Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
10
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
Εξετάστε με ποιον τρόπο μπορείτε να τραβήξετε προς τα έξω το μπλοκαρισμένο χαρτί πιο εύκολα και δοκιμάστε πρώτα αυτόν τον τρόπο.
Τραβήξτε το χαρτί όσο το δυνατόν πιο ίσια για την αποφυγή πτώσης ρευστού γραφίτη.
11
Κλείστε το πίσω κάλυμμα.
12
Τοποθετήστε την κασέτα γραφίτη.
Φροντίστε να ωθήσετε την κασέτα έως ότου τερματίσει.
13
Κλείστε το εμπρός κάλυμμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται
Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού σε άλλα σημεία. Ελέγξτε άλλα σημεία και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, εάν υπάρχει. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, ελέγξτε εάν το μπροστινό κάλυμμα έχει κλείσει καλά.

Εμπλοκή χαρτιού στον οδηγό αμφίδρομης μεταφοράς

Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία, μην το τραβήξετε. Αντίθετα, ακολουθήστε τη διαδικασία για διαφορετική τοποθεσία εμπλοκής χαρτιού που αναφέρεται στο μήνυμα.
1
Τραβήξτε προς τα έξω το συρτάρι χαρτιού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Κρατήστε το συρτάρι χαρτιού με τα δύο χέρια σας και τραβήξτε το απαλά προς τα έξω. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο συρτάρι χαρτιού, εάν γλιστρήσει και πέσει.
2
Πιέστε την πράσινη γλωσσίδα και χαμηλώστε τον οδηγό αμφίδρομης μεταφοράς.
3
Τραβήξτε απαλά το χαρτί.
4
Επαναφέρετε τον οδηγό αμφίδρομης μεταφοράς στη θέση του.
Κλείστε τον οδηγό πλήρως, μέχρι να ασφαλίσει.
5
Βάλτε το συρτάρι χαρτιού.
6
Επιλέξτε <Ναι> όταν στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα <Αφαιρέθηκαν όλα τα μπλοκαρισμένα χαρτιά;>.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται
Μπορεί να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού σε άλλα σημεία. Ελέγξτε άλλα σημεία και αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί, εάν υπάρχει.