> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται μαύρα στίγματα
54WK-058

Εμφανίζονται μαύρα στίγματα

Η μονάδα στερέωσης μπορεί να είναι βρώμικη. Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.