> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά
54WK-04W

Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά