> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Η πίσω πλευρά του χαρτιού είναι μουτζουρωμένη
54WK-059

Η πίσω πλευρά του χαρτιού είναι μουτζουρωμένη

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι η μονάδα στερέωσης είναι βρώμικη. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Έχετε τοποθετήσει χαρτί μικρότερο από το μέγεθος στα δεδομένα εκτύπωσης;

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος χαρτιού αντιστοιχεί στο μέγεθος στα δεδομένα εκτύπωσης.

Έχετε καθαρίσει τη μονάδα στερέωσης;

Καθαρίστε τη μονάδα στερέωσης.